ÅKERI MED 25 ÅRS KUNSKAP OCH ERFARENHET

 

Med dagliga avgångar mellan Sverige och Norge

- Styckegods

- Pallgods

- Partigods

- Paketgods

- Lång / Bredtransport

- Bulklast 

- Biltransport

- Lagring

TILLSAMMANS

 

Tillsammans med våra samarbetspartners och fasta undertransportörer kan vi ta hand om hela din logistik kedja
eller ingå som en del av den.

Vi är ett modernt och engagerat företag som gör vad vi kan för att minimera vår miljöpåverkan.

Vi satsar på en nyare fordonspark vilket är bra både för miljön och säkerheten. 

Genom effektivare transporthantering och miljöanpassad teknikutveckling kan miljöpåverkan minskas. Vi skall hålla oss uppdaterade om utvecklingen inom miljöområdet och skall
vara öppna för att pröva modern och miljöanpassad teknik.